Now showing items 1-1 of 1

    • Pendidikan Entrepreneurship: Upaya Peningkatan Kemakmuran Dan Daya Saing Bangsa Di Era Globalisasi. 

      Hartono, Widjaja (Prosiding, Gelombang Baru Digitalpreneurship Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Bangsa – February 2011 – ISBN: 978-602-97491-2-0 – Program studi MMT-ITS., 2011-02)
      Indonesia merupakan salah satu emerging market di kawasan Asia, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dengan dimotori oleh China dan India, kawasan ini akan rnenjadi powerhouse dan penggerak kemajuan ekonomi ...