Now showing items 1-1 of 1

    • JTCE : Journal of Tourism, Culinary and Entrepreneurship 

      Ahmed, Rabeeu; Leite, Ramos Disney; Andalecio, Avi Ben P.; Martin, Edwin S.; Opare-Addo, Yobo; Kimeto, Janet C.; Mkwizu, Kezia Herman; Cheng, Su-Juan; Jia, Hao-Xiang; Weng, Wong Philip Pong; Wang, Lei (Faculty of Tourism, Universitas Ciputra Surabaya, 2023-04-27)